Mötesverksamhet

   Normalt arrangeras en Lunch, eller vid speciella tillfällen en Middag, den första eller andra ONSDAGEN varje månad (någon månad kan detta schema variera) med undantag av sommarmånaderna JUNI, JULI, AUGUSTI och SEPTEMBER, i en restaurang som är trivsam och serverar god mat och dryck.

 Betalningen för Lunchen/Middagen göres på plats (endast kontant) under inchecknings-prosessen direkt till en utsedd "kassör" vid nämnda tillfälle. 

Vid incheckningen finns eventuellt också en personlig namn-bricka till varje deltagare att bära under mötet, - för att senare efter festlighetrerna återlämnas i en korg vid utgången. Detta för att sparas i ett kartotek och användas igen vid ett återbesök.      

 Före måltiden avsätts en halvtimma för mingel. 

Mötena leds normalt av en utsedd medlem, eller om denne har förhinder, - av någon annan  ur d.s.k. "ledningsgruppen". 

 Carpe Diem´s bordsvisa, skriven av biskop Franz Michael Franzén, inleder normalt måltiderna i union sång. 

I samband med mötena skall möjlighet till underhållning finnas, samt om skäl föreligger, intressant information lämnas och/eller givande föredrag hållas.

Om någon önskar begära ordet i något allmängiltigt ärende, skall detta helst anmälas i god tid före det aktuella mötet, - och helst i samband med bokningen till ett event.