Information

 

Medlemmar/Supportrar på våra sändlistor får utöver informationen på denna oficiella hemsidan, - också separata e-mail utskick, - typ inbjudningar till träffar m.m.  

Som ett informations-tillskott startades den 25:e November 2019 en Facebook-sida under namnet "Carpe Diem Skandinavisk Lunch Klubb Algarve". 

 

  Viktigt Meddelande:

 Klubben har sedan våren 2018 åtagit sig att upprätthålla principerna i  EU´s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) för  att skydda dina rättigheter och din integritet. Det är din fulla rätt att när som helst bli borttagen ifrån våra adress- och sändlistor, - om du så önskar. 

Detta gör du enklast genom  att sända ett e-mail till;  

keningring@gmail.com

och endast skriva `AVLÄGSNA´ i "Subject" - rutan.

  Namn, e-mail adress, bostadsort, tel. nr. samt 

nationalitet avlägsnas och bekräftas.